Rok wcześniej spółka odnotowała 36,63 mln zł straty.

Zysk operacyjny wyniósł 18,42 mln zł wobec 11,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 387,63 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 437,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2013 r. wyniosła 1,37 mln zł wobec 57,02 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

>>> Czytaj tez: Kopex proponuje wyznaczyć dzień dywidendy na 3 lipca