Zysk operacyjny wyniósł 5,16 mln zł wobec 6,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,01 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 75,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 3,96 mln zł wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej.

Integer.pl, właściciel InPost, alternatywnego operatora pocztowego. Rozwija również międzynarodową sieć Paczkomatów.