Oznacza to podział 74,95 proc. ubiegłorocznego zysku pomiędzy akcjonariuszy, podał bank w komunikacie. Jest to decyzja zgodna z rekomendacją zarządu.

Na dywidendę trafiło 2.202,12 mln zł. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 262.470.034 szt.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 21 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy - na 8 lipca 2013 roku, podano w komunikacie.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao SA są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.