Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36 343 344 szt.

Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 19 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 3 lipca 2013 r.

ATM odnotował 13,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 16,43 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 7,12 mln zł wobec 16,38 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM S.A. pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,79 mln zł w 2012 r.