Zarejestrowana w Hucie Szklanej jest producentem wyrobów tartacznych.

Spółka przeprowadziła ofertę prywatną akcji serii C i D o wartości 1 mln zł.

Kurs odniesienia to 5,20 zł. Wartość spółki (wg kursu odniesienia) wynosi 7,852 mln zł.