"Począwszy od ogłoszenia wyników za FY 2014, Kernel Holding zamierza utrzymywać coroczną dywidendę w wysokości 0,25 USD na akcję. Proponowana dywidenda będzie deklarowana i wypłacana w dolarach amerykańskich, pod warunkiem uzyskania zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2012/2013 spółka poda 31 października br. po zamknięciu sesji giełdowej.

Kernel Holding to producent spożywczy zarejestrowany w Luksemburgu. Większość zakładów produkcyjnych Grupy znajduje się na Ukrainie i w Rosji. Kernel wchodzi w skład indeksu największych spółek WIG20 na warszawskiej giełdzie.