Główne założenia strategii to: wyższy poziom usług, inwestycje w sieci dystrybucyjne i odnawialne źródła energii oraz stabilność finansowa, podała Energa.

"Główne kierunki przyjętej w 2008 roku strategii Grupy Energa pozostają aktualne, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych przez nas wynikach. Jednak trendy w elektroenergetyce czy uwarunkowania prawne skłaniają nas do szukania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będziemy w stanie lepiej reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzeby klientów" - powiedział prezes spółki Mirosław Bieliński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że modyfikacja strategii pozwoli Grupie m.in. ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne i zachować stabilność finansową poprzez inwestowanie w obszar częściowo regulowany, czyli dystrybucję.

Wśród celów, do których realizacji ma przyczynić się realizacja strategii do 2020 r., Energa wymieniła "ponad 10% średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA, przy czym 80% EBITDA pochodzić będzie z działalności istniejącej, a 20% z nowych projektów".

Kolejne cele finansowe to utrzymanie "bezpiecznego i konserwatywnego poziomu wskaźników finansowych", w tym długu netto/EBITDA na poziomie nie większym niż 2,5x oraz ograniczenie nakładów na pojedynczy projekt do kwoty nieprzekraczającej rocznej wartości EBITDA Grupy. Energa chce też utrzymania ratingów na poziomie inwestycyjnym.

Reklama

Wymienione przez spółkę cele operacyjne to m.in.: zwiększenie zainstalowanej mocy, wzrost mocy przyłączeniowej OZE do wartości 6 GW (z obecnego poziomu 1,6 GW) oraz spadek emisyjności CO2: z 0,72 Mg/MWh w 2012 roku do mniej niż 0,40 Mg/MWh w 2022 roku.

Głównymi obszarami działalności Grupy Energa są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Energa dostarcza energię elektryczną dla ponad 2,9 mln klientów, Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Udział w rynku dystrybucji i sprzedaży wynosi około 16%, w rynku wytwarzania - niemal 3%.