"Zarząd z przyjemnością informuje o wzroście dywidendy zaliczkowej o 17,5% do 3,8 pensa na akcję (w 2012 r.: 3,23 pensa), co odzwierciedla nasze dobre wyniki operacyjne oraz fakt, że przyjęty model biznesowy generuje znaczne ilości gotówki" - głosi raport.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 4 października 2013 r. akcjonariuszom zarejestrowanym na koniec dnia 6 września, podano także.

IPF odnotowało 39,9 mln GBP skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 18,6 mln GBP zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody sięgnęły 360,3 mln GBP w I poł. 2013 r. wobec 316,0 mln GBP rok wcześniej.

IPF jest notowany na warszawskiej giełdzie od marca 2013 r.