UKE przewiduje składanie przez zainteresowanych swoich stanowisk w terminie do 1 października 2013 r. 

"Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza rozpoczęcie konsultacji pierwszej w Polsce aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 GHz. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy smartfonów, tabletów i osób korzystających z usług multimedialnych" – czytamy w komunikacie. 

Przedmiotem konsultowanej aukcji jest 12 rezerwacji częstotliwości, w tym: 5 bloków częstotliwości o szerokości 2x5 MHz każdy z pasma 800 MHz oraz 7 bloków częstotliwości o szerokości 2x10 MHz każdy z pasma 2,6 GHz. Jako pasmo 800 MHz należy rozumieć częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz, natomiast pasmo 2,6 GHz to zakres 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz.

"Oferowane zasoby częstotliwości są przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej na obszarze całej Polski. Zwycięzcy aukcji będą uprawnieni do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji Prezesa UKE w sprawie rezerwacji tych częstotliwości" - czytamy dalej.

Projekt konsultowanej dokumentacji aukcyjnej przewiduje, że każdy z podmiotów biorących udział w aukcji (przy uwzględnieniu zapisów dotyczących grupy kapitałowej wskazanych w dokumentacji aukcyjnej) będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać: maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz (co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz), maksymalnie trzy rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz (co stanowi łącznie 60 MHz widma z pasma  2,6 GHz). 

"Jednakże nie dotyczy to uczestników aukcji, którzy posiadają już rezerwacje częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej (tj. z zakresu 791-821 MHz oraz 832-862 MHz oraz częstotliwości z zakresu 824-830 MHz oraz 869‑875 MHz) lub z pasma 900 MHz (jako częstotliwości z pasma 900 MHz rozumie się zakres 880-915 MHz i 925-960 MHz). Mogą oni ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, której posiadanie nie doprowadzi do przekroczenia 40 MHz łącznie posiadanego przez uczestnika aukcji widma częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej i pasma 900 MHz" - zaznaczono jednocześnie. 

Pierwsza w Polsce aukcja na rezerwację częstotliwości będzie przeprowadzona za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Aukcyjnego (ESA), wykorzystywanego do składania ofert oraz do wymiany informacji pomiędzy uczestnikiem aukcji a komisją aukcyjną. 

Uczestnicy aukcji będą zobowiązani do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz.

Ponadto uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz będą zobowiązani do pokrycia zasięgiem własnej sieci z wykorzystaniem przyznanych częstotliwości minimum 90% gmin wskazanych przez Prezesa UKE w załącznikach do projektu dokumentacji aukcyjnej.