Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w sierpniu na poziomie -1 pkt, czyli wzrósł o 3 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (w lipcu odpowiednio 15 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. 

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest mniej negatywnie niż w lipcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji są nieznacznie mniej pesymistyczne od zgłaszanych w lipcu. Odpowiednie prognozy są bardziej korzystne od formułowanych przed miesiącem" - głosi komunikat. 

Sytuacja finansowa oceniana jest nieco mniej negatywnie niż w lipcu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiej poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal spadać, podał GUS

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci urządzeń elektrycznych (plus 17 – wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 14 – spadek o 1 pkt proc.), wyrobów farmaceutycznych (plus 14 – wzrost o 5 pkt proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 14 – wzrost o 2 pkt proc.). Negatywnie koniunkturę oceniają producenci odzieży (minus 6 – spadek o 2 pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca) oraz metali (minus 2 – wzrost o 9 pkt proc.), informuje też Urząd.

Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w sierpniu br. na poziomie minus 13, czyli poprawił się o 2 pkt wobec poprzedniego miesiąca. Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13 proc. i 30 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w sierpniu nieco mniej pesymistycznie niż w lipcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nieco mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem. Nieznacznie pogarszają się przewidywania dotyczące portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, przy utrzymujących się niekorzystnych prognozach sytuacji finansowej" - głosi komunikat.

Badani przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w lipcu, podano także.

Przedsiębiorcy zgłaszają w sierpniu (podobnie jak przed rokiem) wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 75 proc.

Handel detaliczny

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie minus 6, czyli poprawił się o 1 pkt wobec poprzedniego miesiąca.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 14% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest pesymistycznie, podobnie jak w lipcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Bieżąca i przyszła sprzedaż oceniana jest mniej niekorzystnie niż w lipcu. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem" - głosi komunikat.

Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie nieco wolniejszym niż przewidywano w lipcu.

Przedstawiciele wszystkich prezentowanych branż zgłaszają negatywne oceny koniunktury: artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 14 - spadek o 7 pkt proc.), żywność (minus 10 - tak jak przed miesiącem), pojazdy samochodowe (minus 6 - wzrost o 1 pkt proc.) oraz włókno, odzież obuwie (minus 2 - spadek o 1 pkt proc.).

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 4 (w lipcu 0).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 14 proc. (przed miesiącem odpowiednio po 16 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.