„Spółka powzięła informację o podpisaniu aneksu do umowy emisyjnej z dnia 26.07.2011 roku z Alior Bank dotyczącej programu emisji obligacji o wartości 60 mln zł. Aneks datowany jest na dzień 26 sierpnia 2013 roku i powoduje podwyższenie wartości programu do 110 mln zł oraz wydłużenie okresu obowiązywania programu poprzez możliwość emitowania obligacji z dniem wykupu nie przekraczającym dnia 14 października 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

Na początku sierpnia BRE Bank podwyższył wartość programu emisji obligacji Magellana do 450 mln zł z 370 mln zł.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Przez 15 lat działalności spółka udzieliła blisko 4,46 mld zł finansowania dla sektora ochrony zdrowia. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.