Cyfrowy Polsat odnotował 175,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie2013 r. wobec 304,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 379,62 mln zł wobec 379,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1433,01 mln zł w I połowie 2013 r. wobec 1383,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-VI 2013 r. wyniósł 298,71 mln zł wobec 424,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na GPW od 2008 r. W 2012 r. spółka odnotowała 1,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.