Strata operacyjna wyniosła 22,68 mln zł wobec 21,20 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343,29 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 317,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2013 r. wyniosła 13,18 mln zł wobec 23,92 mln zł straty rok wcześniej. 

P.R.I. Pol-Aqua zajmuje się budownictwem inżynieryjnym, ogólnym, ekologicznym, drogowym i budową rurociągów przesyłowych. Realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych i centrów logistycznych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku. Hiszpański inwestor spółki - Dragados - chce ją wycofać z obrotu.