Rok wcześniej spółka miała 13,23 mln zł zysku.

Strata operacyjna wyniosła 9,28 mln zł wobec 17,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,85 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 37,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2013 r. wyniósł 0,29 mln zł wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej. 

Sieć Czerwonej Torebki ma stanowić ogólnopolską platformę dla handlu detalicznego bazującą na ustandaryzowanych obiektach handlowych wybudowanych w atrakcyjnych komercyjnie lokalizacjach w średnich i małych miastach oraz na osiedlach mieszkaniowych dużych miast na terenie całego kraju. Grupa planuje wybudowanie do 2021 r. 1.882 pasaży Czerwona Torebka o łącznej powierzchni 1.211,5 tys. m2. Koszt tej inwestycji oszacowano na ok. 4,5 mld zł.