"Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 5 września do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 1.875.000 akcji serii A; 3.125.000 akcji serii B; 1.953.446 akcji serii C; 1.400.000 akcji serii D; 45.500 akcji serii E; 8.000 akcji serii E1; 1.000.000 akcji serii F; 4.305.000 akcji serii G; 1.000.000 akcji serii H; 64.260.000 akcji serii I" – czytamy w komunikacie.

Akcje spółki mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVISTA" i oznaczeniem "INV".

Invista jest spółką inwestycyjną notowaną od 2008 roku w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Spółka posiada portfel inwestycji, w skład którego wchodzą akcje, wierzytelności i nieruchomości. Ponadto inwestuje w inne podmioty. Specjalizuje się w obszarze roszczeń "pobierutowskich" i akcji pracowniczych.