Ipopema TFI

Ipopema TFI zwiększyła na koniec sierpnia aktywa do 13,28 mld zł z 11,884 mld zł w lipcu, przekazała spółka agencji ISBnews. >>>>

Idea TFI

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Idea TFI na koniec sierpnia 2013 roku wynosiła 1 445 mln zł, podała instytucja w komunikacie. >>>>

BNP Paribas Bank Polska

Reklama

Zarząd BNP Paribas Bank Polska zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O. Tym samym oferta nie doszła do skutku, podał bank w komunikacie. >>>>

Kruk

Kruk zdecydował o zakończeniu działalności na rynku węgierskim oraz zrzeczenia się licencji na nabywanie wierzytelności na Węgrzech, podała spółka w komunikacie. ruk szacuje stratę z tytułu likwidacji działalności spółki węgierskiej na 0,7 mln zł. >>>>

Mercor

Mercor podpisał przedwstępną umowę sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupie Assa Abloy, światowemu liderowi na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych. Wartość planowanej transakcji to 221 mln zł, podała spółka w komunikacie. Spółka chce przeznaczyć min. połowę pozysaknych środów na dywidendę lub skup akcji. >>>>

Prokura NS FIZ - jednostka zależna Kruka - wynegocjowała od Credit Agricole Bank Polska pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 358,43 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Wartość nominalna pakietu wierzytelności, o którym mowa powyżej wynosi 358 433 996,54 zł. Zarząd emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy znaczącej związanej z wygraną licytacją" - głosi komunikat.

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupę Redan wyniosła 42,2 mln zł w sierpniu 2013 r. była o 12% wyższa w skali roku, poinformowała spółka w komunikacie. W ujęciu narastającym za 8 miesięcy 2013 r. sprzedaż grupy wyniosła 285,7 mln zł i była o 8% wyższa w ujęciu r/r. >>>>

EM&F, Merlin.pl

Zarząd Grupy Empik Media & Fashion (EM&F) podjął decyzję o cofnięciu odwołania od negatywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia Merlin.pl, podała spółka w komunikacie. Powodem rezygnacji z rozprawy przed Sądem OKiK jest zmiana otoczenia rynkowego w ciągu 2,5-rocznego okresu oczekiwania na rozprawę oraz przejęcia Merlin.pl przez inny podmiot. >>>>

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży spółki Solar Company (wg MSSF) wyniosły 12,8 mln zł w sierpniu 2013 roku, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

Warimpex

Obligacje złotówkowe Warimpeksu o łącznej wartości nominalnej ok. 15,1 mln euro (63,1 mln zł) i wartości nominalnej ok. 250 euro (1 000 zł) za każdą obligację, jest od 30 sierpnia 2013 – poza notowaniem na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – dopuszczona do obrotu także na Trzecim Rynku Giełdy Wiedeńskiej, poinformowała spółka w komunikacie. "Okres pozostały do wykupu wynosi jeszcze 2,5 roku, zaś aktualne oprocentowanie ok. 10% p.a.. Wykup obejmuje 100 % wartości nominalnej oraz naliczone i niewypłacone odsetki" – podano także.