"Strategicznym celem Mostostal-Export S.A. jest pozyskanie w możliwie najkrótszym terminie silnego inwestora branżowego. Bazując na aktualnym zainteresowaniu krajowych i zagranicznych podmiotów branżowych inwestycją w Mostostal-Export S.A. zarząd spółki wyraża przekonanie, że wybór inwestora i rozpoczęcia procesu strukturyzowania transakcji nastąpi w nadchodzących miesiącach" - czytamy w dokumencie.

Analiza silnych i słabych stron spółki wskazuje, że najbardziej właściwym inwestorem byłby podmiot zagraniczny - reprezentujący Federację Rosyjską bądź Ukrainę, zainteresowany zaistnieniem na rynku europejskim (w tym kapitałowym) i zwiększający konkurencyjność Mostostalu na swoim rynku rodzimym, podano również.

"Na GPW w Warszawie nie jest notowana spółka budowlano-deweloperska o tak silnym potencjalnie zorientowaniem na kraje dawnego bloku wschodniego" - czytamy dalej.

Spółka określiła parametry i warunki na jakich strategiczny inwestor mógłby dokonać jej przejęcia. Dotyczą one: objęcia pakietu kontrolnego spółki w zamian za potwierdzone (renomowana firma doradcza) jakościowo aktywa nieruchomościowe, budowlane lub firmę prowadzącą synergiczną działalność budowlano-deweloperską o znaczącej skali; zaakceptowania ceny emisji nowych akcji na poziomie 0,5 zł lub wyższej tj. odpowiadającej dzisiejszej wartości nominalnej akcji; spłaty ponad 91 milionów złotych zobowiązań spółki Caltrava Capital Fund (CY) Ltd.

Inne założenia nowe strategii to m.in. dalsze prowadzenie dużej dyscypliny kosztowej, funkcjonowanie w modelu firmy holdingowej, zlecającej znaczną cześć działalności firmom zewnętrznym i odbudowa relacji z firmami, z którymi spółka już historycznie współpracowała.

Reklama

Spółka zamierza też "powrócić do tradycji obecności inwestorów finansowych w akcjonariacie", czytamy dalej.

"Mostostal Export będzie dążył do odbudowy zaufania banków i instytucji finansowych, a tym samym odzyskania możliwości kredytowych. Ponadto firma otwarta jest na zawieranie aliansów z podmiotami zapewniającymi fundusze na realizacje projektów spółki. Aktualnie spółka nie posiada zadłużenia bankowego" - podkreślono w dokumencie.

Spółka chce także sprzedać niektóre składniki majątku traktowane jako zbędne. Należą do nich: Pod Fortem Development Sp. z o.o. – spółka celowa posiadająca nieruchomość gruntową w Krakowie o powierzchni 8 ha; należności od spółki Calatrava Capital Fund (CY) Ltd. z tytułu obligacji tej spółki na kwotę 91 mln zł oraz należności z tytułu sprzedaży spółki Projekt Bronisze Sp. z o.o. w kwocie ponad 9 mln zł.