Bank centralny zwraca uwagę, że tempo przyrostu tego zadłużenia jest wyższe niż w przypadku kredytów dla firm czy indywidualnych klientów banków. Według NBP tylko w ubiegłym miesiącu zadłużenie instytucji rządowych zwiększyło się o 4,9 proc. W skali roku wartość zadłużenia netto (czyli salda między należnościami banków a depozytami bankowymi instytucji rządowych) urosła o 32,5 proc. To najwyższe tempo od połowy 2009 r., czyli od pierwszej fali światowego kryzysu finansowego.

Tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 1,1 proc. w skali roku. Na zbliżonym poziomie pozostaje od początku 2013 r. Takie kredyty miały w sierpniu wartość 277,2 mld zł. W kredytach dla gospodarstw domowych odnotowano wzrost o 3 proc. w skali roku – osiągnęły one kwotę 556,4 mld zł.

W minionym miesiącu wartość depozytów klientów indywidualnych zwiększyła się o 2,4 mld zł do 531,8 mld zł, ale roczny przyrost depozytów na poziomie 6,7 proc. to najsłabszy wynik od połowy 2006 r.

W depozytach przedsiębiorstw utrzymuje się roczny wzrost w granicach 5 proc. W końcu sierpnia firmy miały na kontach bankowych 188,2 mld zł.

„Silniejszy wzrost, trwający od początku roku, odnotowano w przypadku gotówki i depozytów bieżących. Przyczyniło się do tego – jak zauważają analitycy NBP – między innymi obniżanie się oprocentowania depozytów terminowych” – napisał bank centralny w komentarzu do opublikowanych danych.

Wartość gotówki w obiegu znalazła się w sierpniu na rekordowym poziomie 114,1 mld zł i była o 10,7 proc. większa niż rok wcześniej. Tempo przyrostu gotówki było największe od czerwca 2009 r.