NWR oczekuje produkcji węgla na poziomie 9-10 mln t i sprzedaży na poziomie 9,5-10,5 mln t w całym 2013 r.

Średnia zrealizowana cena w III kw. 2013 r. w przypadku węgla koksującego wyniosła 91 euro/tona, a w przypadku węgla energetycznego 56 euro/tona.

Spółka wyprodukowała w III kw. br. 163 tys. ton koksu i sprzedała 142 tys. ton przy średniej cenie 232 euro/tona.

Średni kurs wymiany korony czeskiej za euro wynosił 25,9 w III kw. 2013 r.

W ciągu 9 miesięcy br. NWR wyprodukował łącznie 6,452 mln ton węgla koksującego i energetycznego, a sprzedał 3,423 mln ton węgla koksującego i 3,762 mln ton węgla energetycznego. Średnia cena wyniosła odpowiednio 98 euro i 56 euro. Produkcja koksu wyniosła w tym okresie 503 tys. ton, a sprzedaż - 440 tys. ton, przy cenie 240 euro/ tona.

Reklama

"Spółka oczekuje produkcji węgla na poziomie 9-10Mt w pełnym roku 2013, sprzedaży węgla na poziomie 9,5-10,5Mt (włącznie ze sprzedażą około 500kt węgla koksującego do OKK i około 500kt z zapasów węgla energetycznego). NWR nadal oczekuje produkcji koksu na poziomie 700kt oraz sprzedaży na poziomie 600kt w pełnym roku 2013." - głosi komunikat.

New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje trzy projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie. W 2012 r. spółka odnotowała 1,3 mld euro skonsolidowanych przychodów.