Grupa Pragma Inkaso pozyskała w III kw. 2013 roku wierzytelności o wartości 152,1 mln zł, co oznacza spadek o 3 proc. r/r. Portfel wierzytelności Grupy na dzień 30 września br. wynosił 381,48 mln zł i był o 48% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka w komunikacie.

"W III kwartale 2013 roku łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 152 mln zł. Największy wzrost należy odnotować w nowo pozyskanych umowach w ramach kupna wierzytelności. W stosunku do III kwartału 2012 roku wzrost ten wyniósł 88 %." - czytamy w komunikacie.

Wartość wierzytelności zleconych do windykacji w III kwartale wyniosła 19 mln zł, a wartość zakupionych wierzytelności to 8,5 mln zł. Wartość faktur objętych finansowaniem oraz udzielonych pożyczek w III kwartale wyniosła ponad 124,5 mln zł, w tym wartość faktur objętych faktoringiem w spółce zależnej Pragma Faktoring SA w III kwartale br. to 95,8 mln zł, podano również.

W III kwartale 2013 r. Grupa pozyskała 132 nowych klientów, ze czego 66 przypadało na Pragma Inkaso SA, 15 na Pragma Collect Sp. z o.o., 50 na Pragma Faktoring SA i 1 na Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

"Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA na dzień 30.09.2013 obsługiwała wierzytelności o łącznej wartości 381,5 mln zł (Pragma Inkaso 210,7 mln zł, Pragma Faktoring 95,9 mln zł, Pragma Collect 38,9 mln zł, Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 35,9 mln zł), co oznacza wzrost o 28 % w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2013 r. Warto podkreślić, że wzrost ten nastąpił w ramach wszystkich realizowanych przez Grupę usług" - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jej skład wchodzą spółki Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Collect i Pragma Inwestycje.