Uchwała przewiduje wydatkowanie ok.4,6 mld zł w latach 2014-2019, z czego ok. 978,8 mln zł w 2014, 692,5 mln zł w 2015, 646,8 mln zł w 2016, 714,4 mln zł w 2017, 775,7 w 2018 i 804,3 mln zł w 2019 roku.

Z ogólnej kwoty 4,6 mld zł na na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP PLK przypadać będzie ok. 2,25 mld zł, na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście 37 mln zł, na remonty i utrzymanie linii kolejowych realizowane przez PKP PLK 300 mln, na finansowanie przez samorządy województw taboru do przewozów pasażerskich 200 mln zł.

Ponadto limit środków FK przeznaczonych na sfinansowanie zakupu od PKP przez Skarb Państwa akcji PKP PLK ma wynieść 500 mln zł (całość w 2014 r.) a na wydatki bieżące PKP PLK związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową z funduszu będzie przekazane ok. 1,32 mld zł.

Jak przypomina resort, Fundusz Kolejowy jest zasilany ze środków pochodzących z 20 proc. wpływów z opłaty paliwowej pobieranej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu. Depozytariuszem środków zgromadzonych na rachunku FK jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank może również zaciągać kredyty i pożyczki na rzecz Funduszu, poręczane/gwarantowane przez Skarb Państwa.

Według prognoz Banku Gospodarstwa Krajowego wpływy z opłaty paliwowej w części stanowiącej środki FK wyniosą: 2014 r. – 996 mln zł, 2015 r. – 1 015 mln zł, 2016 r. – 940 mln tys. zł, 2017 r. – 965 mln zł, 2018 r. - 985 mln zł, 2019 r. – 1 010 mln zł, podano również.

>>> Czytaj również: Do 2020 r. PKP chcą wydać na tory 36 mld zł