Wskaźnik ocen wyniósł 18,2 pkt, co oznacza wzrost o 6,7 pkt w skali miesiąca, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 4,9 pkt do 33,1 pkt w październiku.

"Poprawa nastrojów staje się coraz bardziej powszechna, 60 proc. placówek odnotowało m/m wzrost liczby udzielonych kredytów, to o 11 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Na runku kredytów mieszkaniowych r/r odnotowano poprawę jednak m/m nastąpiło osłabienie dynamiki. Zatrzymany został trend spadkowy na rynku depozytów terminowych, znacząca poprawa dotyczy wartości depozytów bieżących złotowych. Bankowcy przewidują poprawę struktury i wzrost wartości depozytów oraz utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu na rynku kredytów. Przewiduje się dalszą lecz powolną poprawę sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych" - powiedział Marcin Idzik z TNS Polska.

>>> Czytaj też: Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – październik 2013

Według sześciomiesięcznej prognozy dla rynku bankowego, w perspektywie kolejnych dwóch kwartałów oczekuje się wzrostu liczby udzielanych kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przedsiębiorcom. Optymistyczne prognozy formułowane są również w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Z kolei na rynku depozytów długoterminowych zarówno dla przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych przewiduje się spadki.

TNS podał, że prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej pozostają na zbliżonym poziomie w porównaniu z wrześniowymi. Nieznaczny spadek (5 pkt proc.) odnotowano w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Przewidywania odnośnie do sytuacji ekonomicznej w kraju poprawiły się (wynik wzrósł o 4 pkt proc.), natomiast te dotyczące sytuacji gospodarstw domowych w stosunku do września pozostają bez zmian.

Z badania wynika, że w październiku zanotowano spadek wskaźnika prognoz i wzrost wskaźnika ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych w stosunku do wyników z września. Wskaźnik prognoz wynosi obecnie 51 pkt proc. i jest niższy o 3 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Wskaźnik oceny osiągnął 33 pkt proc., co stanowi wynik wyższy o 1 pkt proc. od wrześniowego.

"Pogorszenie się wyników dotyczy zarówno rynku kredytów konsumpcyjnych (spadek o 1 pkt proc.), jak i mieszkaniowych (spadek o 4 pkt proc.). Wskaźnik w porównaniu z ubiegłym miesiącem nieznacznie wzrósł dla rynku kredytów samochodowych (wzrost o 1 pkt proc.) oraz w odniesieniu do kredytów zagrożonych gospodarstw domowych (wzrost o 1 pkt proc.)"- czytamy dalej.

TNS Polska podał, że odnotował znaczy wzrost w stosunku do wrześniowych wyników odnotował wskaźnik oceny sytuacji na rynku kredytów przedsiębiorstw , który w październiku wynosi 26, co stanowi wynik o 15 pkt proc. wyższy niż we wrześniu.

W stosunku do stycznia br. wartość wskaźnika jest o 30 pkt proc. wyższa, natomiast w porównaniu z październikiem ubiegłego roku - wzrosła o 17 pkt proc. Wzrost można zauważyć także w odniesieniu do wskaźnika prognozy, który jest o 15 pkt proc. wyższy w stosunku do września. Korzystne jest również porównanie poprzedniego wskaźnika oceny na rynku kredytów obrotowych, który wzrósł o 18 pkt proc. i wynosi w październiku 35. Spadek odnotował wskaźnik oceny dla rynku kredytów inwestycyjnych i wynosi obecnie 13 (spadek o 1 pkt proc.). Na stałym poziomie utrzymuje się wskaźnik oceny na rynku kredytów zagrożonych przedsiębiorstw i wynosi 10, podano także.

W tym miesiącu zanotowano znaczną poprawę wskaźnika prognoz i wskaźnika oceny dla rynku depozytów gospodarstw domowych. Wartość wskaźnika wyprzedzającego w październiku wzrosła o 9 pp., natomiast wskaźnik oceny bieżącej - o 14 pkt proc. Na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych wskaźnik oceny wzrósł o 2 pkt proc. i wynosi w październiku 14, natomiast dla rynku depozytów terminowych wynosi 12 i jest to wzrost o 7 pkt proc. w porównaniu ze wskaźnikiem z ubiegłego miesiąca.

>>> Czytaj też: Rekordowy przyrost kredytów

"Październik przyniósł także poprawę wskaźnika prognoz w odniesieniu do sytuacji na rynku depozytowym podmiotów gospodarczych – w porównaniu z wrześniem jego wynik wzrósł o 4 pkt proc. Dla depozytów bieżących wartość wskaźnika wyprzedzającego wzrosła o 4 pkt proc., a dla depozytów terminowych - o 9 pp. Wskaźnik ocen w tym obszarze również uległ zmianom – różnice w stosunku do września dla depozytów bieżących i terminowych wynoszą odpowiednio: 3 i 8 pkt proc." - czytamy także.

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 7 a 16 października. W telefonicznym badaniu wzięło udział 188 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.