Jednak poza stopniowym wzrostem marż, na rynku panuje odczucie łagodnego ożywienia. Na pewno przyczynia się do tego utrzymujące się na rekordowo niskim poziomie oprocentowanie kredytów, co wiąże się z wyższą zdolnością kredytową i mniejszą ratą kredytu. Warto odnotować fakt, że na swoich posiedzeniach RPP jak i EBC pozostawiły swoje głó wne stopy procentowe bez zmian, informując jednocześnie o utrzymaniu tej tendencji co najmniej do końca roku. Dodatkowo wprowadzenie od stycznia 2014 wymogu posiadania 5 procentowego wkładu własnego mobilizuje do szybszego rozpoczęcia starań o kredyt osoby, którego takiego wkładu nie posiadają. Z drugiej strony potencjalni beneficjenci nowego rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”, mogą odkładać decyzję o wnioskowaniu o kredyt do początku 2014 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do spokojnej analizy najnowszego zestawienia i wyboru optymalnego wariantu.

>>> Czytaj też: Kredyty mieszkaniowe: Wymagania dochodowe nie rosną, choć marże tak

W niniejszym rankingu, tradycyjnie już, prezentujemy aktualne promocje i oferty specjalne. Wynikiem tego są zmiany w rankingu INVIGO TOP 10, przygotowywanym przez ekspertów pośrednika na początku każdego miesiąca. Zestawienie powstaje w oparciu o aktualne oferty banków współpracujących z firmą. Na potrzeby rankingu analitycy Invigo badają także zdolność kredytową klienta osiągającego przeciętne dochody, a także tradycyjnej polskiej rodziny „2+2”. Eksperci Invigo zwracają uwagę na fakt, że poszukując najatrakcyjniejszego kredytu dla siebie warto brać pod uwagę nie tylko wysokość comiesięcznej raty, ale także pozostałe parametry kredytu oraz opłaty dodatkowe, jakie się z nim wiążą.

Zdolność kredytowa

Według najnowszych danych GUS, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce wynosi około
3757,26 zł, czyli około 2684, 35 zł na rękę. Warto zwrócić uwagę, że średnia płaca obniżyła się na przestrzeni ostatniego miesiąca o przeszło 47 zł netto, a to z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w bankowych szacunkach dotyczących zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Osoba, która nie ma żadnych innych zobowiązań może dziś liczyć na 240 000 zł kredytu (w porównaniu do września br. kwota maksymalnego kredytu obniżyła się o 5 757 zł). Maksymalna rata jaką kredytobiorca może opłacać wynosi 1334 zł w przypadku kredytu w złotych i 1067 zł w przypadku kredytu walutowego. Niewielki limit na karcie kredytowej czy w koncie oraz 300 złotych miesięcznej raty innego kredytu (np. gotówkowego) znacznie obniżają zdolność kredytową, ale nadal można pożyczyć 183 329 zł. Podkreślić należy, że wyliczenia zdolności kredytowej mają charakter uśredniony, dlatego też zdolność kredytowa w wybranym banku może się różnić.

>>> Czytaj też: Mieszkanie dla Młodych: Wady i zalety nowego programu

Tradycyjna rodzina złożona z rodziców oraz dwójki dzieci, osiągająca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 368, 7 zł (stała umowa o pracę) - przy założeniu, że nie ma żadnych innych zobowiązań - może otrzymać maksymalny kredyt w wysokości 506 987 zł, czyli o przeszło 17 000 zł mniej niż we wrześniu br. Przy średniej cenie transakcyjnej 1 metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, która wynosi 7 165 zł/m2 (Raport ZBP, AMRON–SARFiN, II kwartał 2013r.) za tę kwotę kredytu rodzina może sobie pozwolić na zakup około 70 metrowego mieszkania. Dodatkowe obciążenia domowego budżetu (np. raty niewielkich kredytów gotówkowych) lub limity w kontach znacznie obniżą wysokość potencjalnego kredytu. Jednak nawet przy pewnych ograniczeniach, typowa polska rodzina z dwójką dzieci z powodzeniem może starać się o kredyt w wysokości 450 316 zł.

Invigo przeanalizowało propozycje dla klienta, który szuka kredytu na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych - czyli zakup mieszkania/domu bądź też na budowę domu. Kredyt wyniesie 200 tys. zł i będzie spłacany przez 30 lat. Warto dodać, że z danych Invigo wynika, że jest to najbardziej poszukiwany i jednocześnie najczęściej wybierany przez klientów pośrednika okres kredytowania nieruchomości.

Kredyt w PLN na 80 proc. LTV.

Kredyty w PLN bezwzględnie dominują w ofertach praktycznie wszystkich banków działających w Polsce. W październikowym rankingu Invigo TOP10 widać tylko niewielkie zmiany, w porównaniu do ostatniego miesiąca. Alior Bank podniósł minimalną marżę (z 1,29 proc. do 1,4 proc.), a w związku z tym umożliwił bankowi Pekao S.A. przesunięcie się o jedno oczko w górę tj. na drugą pozycje rankingu. Co ważne, sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal sprzyja kredytobiorcom. Świadczy o tym fakt, że średnia rata analizowanego przez nas kredytu wciąż utrzymuje się na poziomie poniżej 1 tysiąca złotych. Oprocentowanie kredytów proponowanych przez banki znajdujące się w czołówce zestawienia nadal wynosi poniżej 4 proc., a średnia marża najlepszych kredytów waha się w przedziale 1,4 proc. – 1,47 proc. Przy czym niższa wartość marży dotyczy okresu obowiązywania promocji, a wyższa dalszych okresów spłaty kredytu.

W październikowym rankingu Invigo TOP 10 nadal nie widać żadnej zmiany na pozycji lidera. Bank PKO BP broni swojej pozycji. Propozycja PKO BP oparta o marżę 1,1 proc. i zerową prowizję nadal pozostaje jedną z ciekawszych ofert dla osób poszukujących kredytu. Warto jednak wiedzieć, że wspomniane atrakcyjne warunki - promocyjna marża i brak prowizji są oferowane klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku, wykupią w banku ubezpieczenie od utraty pracy na okres 4 lat oraz nabędą kartę kredytową i/lub skorzystają z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. W kolejnych latach trwania kredytu marża wzrośnie do poziomu 1,50 proc, co spowoduje wzrost raty do 975 zł. Koszt ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji warunkujących skorzystanie z oferty wynosi 3,25 proc. od kwoty kredytu.

>>> Czytaj też: Kredyty na całość jest, ale coraz droższy

Kredyt w PLN na 100 proc. LTV

Ofert kredytów bez wkładu własnego wciąż jest na rynku sporo. Jednak można zauważyć stopniowy wzrost marż np. Deutsche Bank po raz kolejny podniósł marżę o 0,1 proc. (od 10 września). Warto podkreślić, że mimo tej podwyżki oferta ta nadal pozostaje w czołówce rankingu Invigo.

Klienci, którzy są zainteresowani kredytem bez wkładu własnego powinni pamiętać, że o taki kredyt można wnioskować jeszcze tylko do końca 2013 roku.

Warto także wiedzieć, że banki oferują takie produkty wraz z pewnymi zastrzeżeniami i wymogami – choćby koniecznością wykupienia dodatkowego produktu ubezpieczeniowego (ubezpieczenie niskiego wkładu), który zrekompensuje kredytodawcy brak wkładu własnego. W zależności od banku ubezpieczenie tego typu wyrażone jest w formie składki za okres najczęściej 3 lat – płatne jednorazowo przed uruchomieniem kredytu lub w formie podwyższonej marży – w tym przypadku koszt ten jest rozłożony w czasie. Należy również pamiętać, iż w przypadku składki płatnej za dany okres z góry, bank po pierwszym okresie ponownie zweryfikuje wartość nieruchomości i wysokość pozostałego do spłaty kapitału i na tej podstawie wyliczy składkę za kolejne 3 lub 5 lat. W opcji podwyższonej marży, okres w którym ponoszone są koszty ubezpieczenia wynosi około 10-12 lat.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów oraz czytelników rankingu INVIGO TOP 10 analizujemy ofertę kredytów dedykowanych klientom, którzy szukają kredytu na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli zakup mieszkania/domu bądź też na budowę domu. Kredyt wyniesie 200 tys. zł i będzie spłacany przez 30 lat. Warto dodać, że z danych Invigo wynika, że jest to najbardziej poszukiwany i jednocześnie najczęściej wybierany przez klientów pośrednika okres kredytowania nieruchomości.

Na pierwszym miejscu zestawienia ponownie uplasował się bank PKO BP, który podobnie jak w ubiegłym miesiącu oferuje promocyjną marżę w wysokości 1,1 proc. oraz brak prowizji klientom, którzy otworzą konto w banku, wykupią ubezpieczenie od utraty pracy na okres 4 lat, posiadają lub nabędą kartę kredytową i/lub skorzystają z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. Dodatkowo, bank z tytułu ubezpieczenia brakującego wkładu własnego podwyższy marżę o 0,25 proc, co spowoduje wzrost raty o 30zł. Warto wiedzieć, że preferencyjna marża obowiązuje tylko w pierwszym roku kredytowania, w kolejnych latach wzrośnie do poziomu 1,77 proc. i spowoduje wzrost miesięcznej raty kredytu do poziomu 1006 zł.

Najciekawsze oferty w Euro

W październiku nie notujemy większych zmian w ofercie kredytów w euro. Rozkład sił banków, które udzielają takich kredytów jest bardzo zbliżony do ubiegłego miesiąca.

Niestety, dostęp do tego typu produktów nadal pozostaje utrudniony w przypadku osób, które nie mogą pochwalić się ponad przeciętnymi dochodami, a przy tym nie są skłonne do zakupu dodatkowych produktów bankowych takich jak ubezpieczenia i/ lub produkty inwestycyjne. Wszystkie banki bardziej restrykcyjnie liczą zdolność kredytową w porównaniu do kredytów w PLN. Do tego ustalają progi minimalnych dochodów netto wyższych niż w przypadku PLN. Należy również pamiętać że nowa Rekomendacja S znacznie ograniczy dostęp do kredytów walutowych. Od dnia 01.07.2014 r. banki udzielą takiego kredytu tylko osobom uzyskujących dochód w danej walucie.

Na pierwszym miejscu ponownie oferta Deutsche Banku. Bank oferuje dziś marżę w wysokości 2,5 proc. klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia oraz nabędą kartę kredytową. Warunkiem skorzystania z oferty w EUR jest przystąpienie do produktu oszczędnościowego z linii DB Inwestuj w Przyszłość - wysokość składki ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty kredytu. Należy również pamiętać, że minimalny dochód netto umożliwiający klientom wnioskowanie o kredyt w walucie EUR wynosi 12.000 zł. Dodatkowo bank pobierze prowizję w wysokości 2 proc. Istnieje możliwość obniżenia prowizji do 0 proc., przy jednoczesnym wzroście marży o 0.30 proc.

Ranking liderów poszczególnych kategorii

Ranking podsumowujemy prezentacją liderów poszczególnych kategorii, tak aby była możliwość bezpośredniego porównania najbardziej atrakcyjnych ofert banków w bieżącym miesiącu. Analizując ranking można zauważyć, że niska rata nie zawsze oznacza najniższe koszty kredytu. Dlatego poszukując kredytu idealnego dla siebie warto indywidualnie analizować poszczególne kryteria wyboru kredytu.

O metodologii raportu INVIGO TOP 10:

  • W rankingu prezentujemy aktualne oferty banków współpracujących z Invigo, opierając się na informacjach przekazywanych nam przez same banki. Dane dot. ofert są na bieżąco aktualizowane w bazie produktów bankowych Invigo i są udostępniane Klientom w internetowych narzędziach kredytowych Invigo, a także służą do automatycznego generowania zestawień na potrzeby comiesięcznego raportu Invigo TOP 10.
  • Ranking jest opracowywany w 3 kategoriach: kredyty w PLN – analizowane pod względem wysokości LTV - 80 proc. i 100 proc. oraz kredyty denominowane w Euro. Na potrzeby rankingu przyjęliśmy założenie, że kredyt w wysokości 200 tys. zł jest zaciągany na okres 30 lat, w celu sfinansowania zakupu 45 metrowego mieszkania o wartości 250 tys. zł.
  • Zestawienia dla poszczególnych kategorii szeregują oferty (dla powyżej opisanych kryteriów kredytu) w oparciu o wysokość raty kredytu wyliczonej na podstawie oprocentowania w pierwszym roku kredytowania. Pokazujemy także wysokość marży (w pierwszym roku kredytowania, a także po zakończeniu promocji), oprocentowania, prowizji banku, a także koszty wymaganych produktów ubezpieczeniowych i ogólny koszt związany z uruchomieniem kredytu.
  • W opisie każdej oferty informujemy o dodatkowych wymogach banków np. konieczności skorzystania z opcji cross – sell warunkującej skorzystanie z oferty specjalnej.
  • Klienci, którzy chcieliby sprawdzić dostępność kredytu w oparciu o inne założenia np. kwotę kredytu lub okres kredytowania mogą opracować indywidualny ranking wykorzystując kalkulator kredytowy dostępny na http://www.invigo.pl.
Zdolność kredytowa rodziny "2+2" / Media
INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN – PAŹDZIERNIK 2013r. / Media
INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN NA 100% LTV – PAŹDZIERNIK 2013r. / Media
INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W EURO –PAŹDZIERNIK 2013r. / Media
INVIGO TOP 10 – RANKING LIDERÓW POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII – PAŹDZIERNIK 2013 R. / Media