Polacy najczęściej na kierunek emigracji zarobkowej wybierają naszych zachodnich sąsiadów. Na jaką pensję można tam liczyć?

Od maja 2011 roku Polacy mogą legalnie pracować w Niemczech, dokąd według GUS-u w 2012 r. wyjechało 500 tys. Polaków. Portal wynagrodzenia.pl sprawdził, ile wynoszą zarobki w tym kraju.

Z raportu sporządzonego przez Sylwię Rębisz z Sedlak & Sedlak dowiadujemy się, że według danych Instytutu Gospodarki Niemieckiej w czerwcu 2012 r. bezrobocie w tym kraju ogółem wynosiło 6,6 proc., ale wśród osób innej niż niemiecka narodowości było to już 13,9 proc. Pocieszająca może być jednak informacja, że z cudzoziemców Polacy radzili sobie dobrze – bezrobocie wyniosło wśród nich 12,2 proc., co było w tym czasie czwartym najniższym wynikiem.

W zeszłym roku wynagrodzenie realne w Niemczech wzrosło o 0,5 proc., poniżej poziomu inflacji, która wyniosła 2 proc. Średnia roczna płaca w przemyśle i usługach wyniosła 44 991 euro. Najlepiej płacono pracownikom w sektorze finansów i ubezpieczeń – średnie roczne wynagrodzenie wyniosło tam 64 576 euro (270 265 zł). Wysokie zarobki zaobserwowano też w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, a także w branży informacyjnej i komunikacyjnej.

Najmniej z kolei Niemcy zarabiali w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych. Tam przeciętne roczne wynagrodzenie wyniosło w 2012 roku 25 265 euro (105 740 zł).

Reklama

>>> Czytaj też: Wynagrodzenia kierowników w 2012 roku

Wciąż obecne są też duże różnice jeśli chodzi o zarobki we wschodniej i w zachodniej części Niemiec. Na zachodzie kraju zarobki w tej samej branży bywały w 2012 roku wyższe nawet o 56 proc. niż na wschodzie – tak było w przypadku przetwórstwa przemysłowego. Ogółem różnica w wynagrodzeniach pomiędzy wschodnimi a zachodnimi landami wyniosła 39 proc., a najmniejsza była w przypadku administracji publicznej i obrony narodowej oraz edukacji.

W drugim kwartale 2013 roku płace nominalne w Niemczech wzrosły o 1,5 proc. rok do roku. Miesięczne wynagrodzenie brutto najwyższe było w finansach i ubezpieczeniach (4 535 euro), a najniższe w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (2 013 euro) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (2 877 euro).

>>> Polecamy: Zarobki humanistów kontra zarobki inżynierów. Zobacz, kto ma lepiej

ikona lupy />
Średnie roczne wynagrodzenia brutto w poszczególnych branżach w 2012 roku w Niemczech. Źródło: wynagrodzenia.pl / Media
ikona lupy />
Średnie miesięczne wynagrodzenia w II kwartale 2013 roku w wybranych branżach Niemczech (w EUR). Źródło: wynagrodzenia.pl / Media