Samo wyjście z recesji to nie wszystko – do tego wystarczy, aby po kilku kwartałach spadku PKB gospodarka zanotowała najmniejszy z możliwych wzrost. Tak jak ma to miejsce w przypadku Hiszpanii. W zeszłym tygodniu urząd statystyczny tego kraju potwierdził wcześniejsze informacje banku centralnego, że po dwóch latach kurczenia się w III kw. jej PKB zwiększył się o 0,1 proc. Ale do powrotu gospodarki do poziomu sprzed kryzysu jeszcze daleko.

Postanowiliśmy sprawdzić, ile spośród unijnych gospodarek już odrobiło straty spowodowane kryzysem, a ile jeszcze jest na minusie. Za punkt wyjścia przyjęliśmy PKB z roku 2007, czyli ostatniego przedkryzysowego (w 2008 r. 11 unijnych państw było już w recesji) i porównaliśmy je z prognozowaną przez MFW wartością PKB za bieżący rok, uwzględniając przy tym poziom inflacji.

>>> Czytaj też: FT: Polska znów uciekła kryzysowi. Przedsiębiorcy już czują ożywienie

Liderem pod tym względem jest Polska, co biorąc pod uwagę, że jesteśmy jedynym krajem UE, który przez cały okres kryzysu nie wpadł w recesję, nie dziwi. W stosunku do 2007 r. nasz PKB zwiększył się realnie o 19,7 proc. Znaczący wzrost zanotowały też Słowacja i Malta. Na plusie jest łącznie 13 państw, ale przeważnie są to wzrosty nieznaczne.

Złych informacji jest niestety więcej. Nie dość, że państwa, które nie odrobiły kryzysowych strat, są w przewadze, to jeszcze w większości przypadków te straty są znaczące, rzędu 6–9 proc. Ponieważ prognozy na najbliższe lata mówią o wzroście gospodarczym 1–2 proc., oznacza to, że takie kraje, jak Włochy, Irlandia czy Hiszpania, do poziomu z 2007 r. wrócą najwcześniej za 3–4 lata. Nie mówiąc już o Grecji, której tegoroczny PKB będzie aż o prawie jedną czwartą mniejszy od przedkryzysowego. A zatem Grecy będą potrzebowali na to co najmniej dekady. 

Zaskakujący może być też fakt, że w grupie państw wciąż znajdujących się pod kreską są Dania, Finlandia i Holandia, z którymi kryzys obszedł się stosunkowo łagodnie i które są postrzegane przez rynki finansowe jako wiarygodne.

>>> Czytaj też: Eurostat: Bezrobocie w UE wyniosło 11 proc. we wrześniu