Zysk operacyjny wyniósł 10,81 mln zł wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł po 9 miesiącach tego roku 12,94 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,74 mln zł w I-III kw. 2013 r. wobec 43,02 mln zł rok wcześniej.

Według zmienionej w październiku prognozy finansowej Grupa Kapitałowa Feerum wypracuje w 2013 r. przychody w wysokości 87,6 mln zł, wynik EBITDA przekroczy 16,1 mln zł, natomiast zysk netto wyniesie 12,1 mln zł. Oznacza to zmianę w stosunku do poprzednio opublikowanych prognoz o odpowiednio: 21,5%, 14,7% oraz 19,3%.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r.