"Zgłoszona przez Conwell zmiana została uzasadniona toczącymi się pracami o charakterze prawno-finansowym" - głosi komunikat.

Pierwotny termin zapłaty za sprzedawane udziały wyznaczono na 10 lipca br.

W kwietniu br. Petrolinvest zawarł umowy regulujące ostateczne warunki wykonania umowy zobowiązującej do sprzedaży 79% udziałów w Too Emba Jug Nieft na rzecz Conwell Oil Corporation B.V., określającą ostateczną cenę za sprzedawane udziały na kwotę 33,5 mln USD.

W grudniu 2011 r. strony podpisały umowę zobowiązującą do sprzedaży 79% udziałów w spółce Too Emba Jug Nieft z siedzibą w Republice Kazachstanu za 35 mln USD pomniejszone o zobowiązania Emba. Spółka szacowała, że pomniejszenie ceny nie przekroczy 4 mln USD.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Prowadzi poszukiwania węglowodorów w Kazachstanie. Rozważa projekty łupkowe w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.