Peixin

Peixin International Group N.V. odnotował 3,98 mln euro skonsolidowanego zysku nettow III kw. 2013 r. wobec 2,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Peixin International Group zakończył pierwszą fazę programu inwestycyjnego i obecnie analizuje możliwości zakupu ziemi dla nowego zakładu produkcyjnego, poinformował prezes spółki Qiulin Xie.>>>>

4Fun Media

4Fun Media wprowadza aplikację "second screen" FUN APP, która ma dostarczyć widzom kanałów muzycznych grupy dodatkową warstwę interakcji, komunikacji i rozrywki w oparciu o kontent telewizyjny, a reklamodawcom rozbudowaną komunikację marketingową, poinformowała prezes grupy Ewa Czekała. "Silny nacisk na innowacje w naszej grupie odzwierciedla uruchomienie autorskiego, nastawionego na interakcję systemu emisyjnego, który umożliwia szybsze i łatwiejsze integrowanie się z zewnętrznymi oprogramowaniami, takimi jak np. innowacyjna aplikacja second screen FUN APP. Wiele jej elementów jest pionierskich nie tylko w skali Polski, ale także całego świata. Na rynku prawdziwy sukces odniosą te firmy, które nie tyle zrobią krok naprzód, co duży skok" - powiedziała Czekała, cytowana w komunikacie. Wskazała, że aplikacja daje użytkownikowi dostęp do dodatkowych treści, quizów, jak również możliwość kontaktu na żywo z innymi widzami. Z kolei dla reklamodawców jest ona narzędziem do rozbudowanej komunikacji marketingowej, oferując warunki do prowadzenia wielopłaszczyznowych i zintegrowanych, a przede wszystkich cross mediowych, czyli bardziej skutecznych kampanii reklamowych.

Gorenje

Akcjonariusze Gorenje, producenta AGD ze Słowenii, zgodzili się na emisję akcji o wartości ok. 190 mln zł, z których część ma zostać wprowadzona na GPW w Warszawie, powiedział "Parkietowi" dyrektor finansowy Gorenja Peter Groznik. Ostateczna wartość oferty skierowanej do inwestorów w Polsce będzie zatem zależała od popytu wśród obecnych udziałowców.>>>>

Energa

Pierwotna oferta publiczna spółki energetycznej Energa rozpocznie się dzisiaj od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Oferta obejmie do 141.522.067 akcji serii AA (stanowiących 34,18% kapitału), sprzedawanych przez Skarb Państwa, podała spółka w prospekcie. Cenę maksymalna ustalono na 20 zł. Przy jej uwzględnieniu, maksymalna wartość oferty wyniosłaby ok. 2,83 mld zł (przy czym cena dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa).>>>>

Energa chce przeznaczyć na dywidendę 92% jednostkowego zysku netto za lata 2013 i 2014, przy czym wartość środków przeznaczonych na wypłatę na rzecz akcjonariuszy nie powinna w tych latach przekroczyć odpowiednio: 400 mln zł i 500 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego spółki.>>>>

Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje w "dającej się przewidzieć przyszłości" sprzedaży kolejnego pakietu akcji Grupy Energa, poinformował wiceminister skarbu Paweł Tamborski.>>>>

PKP Cargo

W trakcie dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej PKP Cargoma zostać odwołany prezes spółki, Łukasz Boroń. Według informacji DGP do dymisji ma dojść w związku z nieprawidłowościami w spółce zależnej Cargowag. >>>>

Plaza Centers

Plan restrukturyzacyjny Plaza Centers obejmuje m.in. przedłużenie okresu spłat dla wierzycieli o 3-4 lata, przy czym wartość zadłużenia nie ulegnie zmianie, podała spółka. Plaza liczy, że procedura restrukturyzacyjna potrwa do sześciu miesięcy. "Procedura reorganizacji, a następnie wdrożenie planu restrukturyzacji da Plaza Centers możliwość rozwiązania bieżących problemów z płynnością w celu ochrony kontynuacji działalności spółki i zachowania wartości dla jej interesariuszy i wierzycieli. Zostanie to osiągnięte przede wszystkim poprzez odroczenie spłaty zobowiązań na rzecz wierzycieli spółki na okres trzech do czterech lat lub na okres krótszy, o ile pozwoli na to stan gotówki" - podano w komunikacie spółki. Plaza podkreśla, że obligatariusze spółki nie odniosą strat w zakresie wartości posiadanych instrumentów dłużnych.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała list intencyjny z Kompanią Węglową (KW) dotyczący możliwości pogłębienia współpracy w odniesieniu do eksploatacji złóż Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" oraz potencjalnego nabycia przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa KW obejmującej Kopalnię Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice", poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

E-Kancelaria

Zarząd spółki E-Kancelaria podjął uchwałę o emisji dwuletnich niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii R o wartości do 2 mln zł, podała spółka. Emisja ma zostać przeprowadzona do końca tego roku. "Zgodnie z uchwałą spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 2 000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym 2 lata od daty przydziału obligacji. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej" - podała spółka w komunikacie. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2013 roku, podano także.

Capital Park

Pierwotna oferta publiczna spółki deweloperskiej Capital Park o wartości do 198,7 mln zł netto (210 mln zł brutto) rozpocznie się jutro od budowy księgi popytu i zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, poinformował prezes Capital Park Jan Motz.>>>>

Capital Park, obok dobrych relacji z inwestorami instytucjonalnymi, chce budować wokół siebie społeczność inwestorów indywidualnych. Będą oni mogli inwestować w akcje, obligacje oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), które tworzyć będzie spółka, poinformowali przedstawiciele Capital Park. "Chcemy zbudować dobre relacje z inwestorami indywidualnymi. Poprzez rzetelną komunikację i wachlarz instrumentów liczmy na stworzenie mocnej społeczności inwestycyjnej" - powiedział dyrektor finansowy Michał Koślacz podczas konferencji prasowej.

Capital Park prowadzi negocjacje w sprawie nabycia projektów nieruchomości handlowych, których finalizację zakłada w przyszłym roku. Łączna wartość planów akwizycyjnych znacznie przekracza 55 mln zł, które spółka chce przeznaczyć na ten cel ze środków z oferty publicznej, poinformował agencję ISBnews dyrektor finansowy spółki Michał Koślacz. "Prowadzimy negocjacje w sprawie przejęcia kilku portfeli np. bankowych. Finalizacja transakcji nastąpi w 2014 roku. Ze środków z IPO kwotę ok. 55 mln zł planujemy przeznaczyć na przejęcia, ale nie wystarczy ona na całą naszą planowaną działalność akwizycyjną. Mamy niskie zadłużenie, więc mamy potencjał finansowania zewnętrznego, uwolnimy kilkadziesiąt mln euro z nowego etapu Eurocentrum w przyszłym roku. Możliwości finansowania akwizycji są wysokie" - powiedział ISBnews Koślacz.

Gant Development

Sąd Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych odroczył rozpoznanie w sprawie wniosków o upadłość Gant Development na dzień 11 grudnia, podała spółka. >>>>

NWR

Akcjonariusze New World Resources Plc (NWR) będą decydować 4 grudnia o zatwierdzeniu proponowanego zbycia OKK Koksovny, a.s. (OKK) wraz z zapasami koksu, wynika z komunikatu spółki. "NWR ogłasza, iż okólnik kategorii pierwszej, dotyczący proponowanego zbycia OKK Koksovny, a.s. wraz z zapasami koksu, jest opublikowany dla akcjonariuszy spółki. Okólnik zawiera powiadomienie zwołujące nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy NWR, celem zatwierdzenia proponowanego zbycia. NWZA odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013 r." - czytamy w komunikacie. NWR obecnie spodziewa się zamknięcia sprzedaży OKK Koksovny grupie Metalimex do końca tego roku. We wrześniu uzgodniono, że cena płatna z tytułu zbycia wyniesie 95 mln euro i obejmować będzie 70 mln euro z tytułu zbycia wszystkich akcji posiadanych przez NWR N.V. w spółce OKK na rzecz MTX Koksovny a.s. oraz 25 mln euro z tytułu sprzedaży niektórych zapasów koksu posiadanych przez OKK na rzecz Metalimex a.s.

PKN Orlen

PKN Orlen rozpoczął wiercenie kolejnego pionowego odwiertu poszukiwawczego. Prace prowadzone są na terenie gminy Stoczek Łukowski w powiecie łukowskim, podała spółka. >>>>

Agroliga

Agroliga zrealizuje prognozę finansową na 2013 rok, poinformował prezes Agroligi Alexander Berdnyk. Po trzech kwartałach spółka zrealizowała 96% prognozy zysku netto, zakładającej osiągnięcie 3,6 mln euro wyniku netto w 2013 r. Na poziomie przychodów spółka zrealizowała 82% planu finansowego. "Wyniki za trzy kwartały wskazują, że nie będziemy mieć żadnych problemów z realizacją prognozy finansowej. To kolejny rok w którym udowadniamy, że realizujemy obietnice składane naszym inwestorom. Wierzymy, że osiągane wyniki i wypełniane prognozy finansowe przełożą się na wzrost wiarygodności spółki oraz wzrost wyceny naszego biznesu" – podwiedział prezes Agroligi Alexander Berdnyk, cytowany w komunikacie spółki.