Mario Draghi dał do zrozumienia, iż od ostatniego posiedzenia nie pojawiło się nic nowego w kwestii dyskusji nt. wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej, co między wierszami można odczytać jako sygnał, iż jest to tak naprawdę tylko jedna z opcji, która może rozważać ECB, a nie pewnik na najbliższe miesiące. To podbiło euro, które było dodatkowo wsparte przez lepsze odczyty PMI z Niemiec – pytanie jak zareaguje jutro wspólna waluta na dane IFO, czyli nastroje w niemieckim biznesie, które poznamy o godz. 10:00. 

Dane, jakie napłynęły po południu z USA były mieszane. Cotygodniowe bezrobocie spadło do 323 tys. z 344 tys. po rewizji, co doprowadziło do spadku średniej 4-tygodniowej do 338,5 tys. Z kolei inflacja PPI za październik, była zgodna z oczekiwaniami. Pozytywnym zaskoczeniem był wzrost szacunkowego indeksu PMI dla przemysłu za listopad do 54,3 pkt. z 51,8 pkt. – chociaż te wskazania nie zawsze pokrywały się z późniejszym ISM. Zwłaszcza, że słabo zaprezentował się indeks Philly FED, który spadł w listopadzie do 6,5 pkt. z 19,8 pkt. To już drugi gorszy indeks regionalny po odczycie z Nowego Jorku, który poznaliśmy kilka dni temu.

Na wykresie EUR/USD widać, że dzisiejszy szczyt na 1,3476 wypadł blisko 1,3480, w którym to rejonie przebiega linia trendu wzrostowego, który został złamany. Można, zatem uznać, że ruch powrotny został wykonany i powinniśmy powrócić do spadków. Ich przyspieszenie zobaczymy w momencie złamania 1,3440. Wtedy powinniśmy przetestować dzisiejsze minima na 1,3399. Ich złamanie będzie zależne od jutrzejszego odczytu IFO z Niemiec (mediana oczekiwań zakłada wzrost w listopadzie do 107,7 pkt. z 107,4 pkt.)

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.