"Przychody ze sprzedaży detalicznej za listopad wyniosły 177,1 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 63,7%, narastająco za okres styczeń - listopad wyniosły 1.405,0mln zł i były wyższe o 22,5% w stosunku do tego samego okresu 2012 roku" – podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.