"Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowego 'UTECH' Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Przedsiębiorstwo Usługowe „UTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad Elektrociepłownią 'Będzin' S.A. z siedzibą w Będzinie" - czytamy w decyzji Urzędu.

W styczniu większościowy akcjonariusz spółki enviaM AG rozpoczął poszukiwania nowego inwestora strategicznego.

Według raportu za III kw. br., główni akcjonariusze EC Będzin to: enviaM Holding ECB Sp. z o.o. (65,90% akcji), BGK (8,89%), Skarb Państwa (5,00%) oraz envia Mitteldeutsche Energie AG (3,66%). Na początku listopada spółka podała, że "od dnia 4 listopada 2013 roku inwestorem strategicznym Elektrociepłowni 'Będzin' S.A. jest enviaM Holding ECB Sp. z o.o., która posiada 65,90 % akcji".

Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych firm działających na rynku usług finansowych w Polsce. Firma istnieje od 1986 roku. W skład jego grupy kapitałowej wchodzi m.in. Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A., utworzone w 1996 roku. Specjalizuje się ono w usługach leasingowych dla sektora elektroenergetycznego i branży około energetycznej: transport, górnictwo, telekomunikacja.