Wskaźnik ocen wyniósł 23,3 pkt, co oznacza wzrost o 5,5 pkt w skali miesiąca, zaś wskaźnik prognoz spadł o 4,5 pkt do 29,2 pkt w grudniu.

"Miniony rok został oceniony przez bankowców jako wymagając, ale dobry. Zanotowaliśmy wzrost optymizmu - na zakończenie roku tego typu ocen była uzasadniona. Wartość wskaźnika Pengab w grudniu jest wyższa o 9 pkt proc. w porównaniu z grudniem 2013 roku, ale trzeba pamiętać, że do w 2013 r. nigdy nie odnotowaliśmy takiego spadku wartości indeksu Pengab w ciągu roku. On został zniwelowany i teraz wynosi 26,3 pkt" - powiedział Marcin Idzik z TNS Polska.

"Z perspektywy placówek 69 proc. zanotowała wzrost udzielonych kredytów osobom indywidualnym. Taki wynik nie był notowany od 3 lat. Bez wątpienia mijający rok budził emocje konsumentów dotyczące wysokości depozytów. Przyrastały bieżące, ale spadały depozyty terminowe, jednak na koniec roku powróciliśmy do tych tendencji, które były widoczne w poprzednich latach" - dodał Idzik.

>>> Czytaj też: Unia bankowa: Niemcy boją się utraty wpływów. Polska - wyssania kapitału

W grudniu większość sześciomiesięcznych prognoz dla rynku bankowego uległa poprawie. Ta optymistyczna tendencja nie dotyczy jednak kredytów konsumpcyjnych (spadek o 12 pkt proc. miesiąc do miesiąca) oraz lokat długoterminowych dla osób indywidualnych (spadek o 2 pkt proc.) . Wyraźna poprawa miała miejsce na rynku kredytów inwestycyjnych (+ 5 pkt proc.) i obrotowych (+ 9 pkt proc.).

TNS podał także, że nadal wzrasta wśród badanych poziom optymizmu, jeśli chodzi o prognozowany w perspektywie półrocznej stan sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (wzrost 0 11 pkt proc. w stosunku do listopada), gospodarstw domowych (poprawa o 9 pkt proc.) i stanu polskiej gospodarki (6 pkt proc.).

Wskaźnik ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych w grudniu wyniósł 27, zaś wskaźnik prognoz spadł (17 pkt) - dotyczy to zarówno kredytów konsumpcyjnych (20 pkt proc.), mieszkaniowych (9 pkt proc.), jak i samochodowych (6 pkt proc.).

TNS Polska podał, że wskaźnik ocen dla rynku kredytów przedsiębiorstw w tym miesiącu wzrósł o 3 pkt proc., zaś wskaźnik prognoz spadł o 3 pkt proc.

"Przedstawiciele sektora bankowego bardziej optymistycznie niż w listopadzie oceniają i prognozują sytuację na rynku kredytów inwestycyjnych. Pogorszyła się natomiast ogólna ocena sytuacji na rynku kredytów obrotowych (spadek z 24 w listopadzie do 20 w grudniu. Przewidywania dotyczące tych kredytów są porównywalne z ubiegłomiesięcznymi" - podano także.

W tym miesiącu poprawił się wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych (5 pkt proc.). Odpowiadający mu wskaźnik prognoz w porównaniu z listopadem spadł o 1 pkt proc. Poprawa wskaźnika oceny dotyczy zarówno depozytów bieżących, jak i terminowych, natomiast spadek wskaźnika prognoz związany jest w szczególności z pogorszeniem oczekiwań na rynku depozytów bieżących (różnica 14 pkt proc. w stosunku do listopada).

Wskaźnik ocen depozytów podmiotów gospodarczych w grudniu wyniósł 9, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w skali miesiąca. Wskaźnik prognoz dla tego rynku spadł o 5 pkt proc., do czego przyczyniły się gorsze wyniki zarówno dla rynku depozytów bieżących (spadek o 20 pkt proc.), jak i terminowych (7 pkt proc.).

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 7 a 195 grudnia. W telefonicznym badaniu wzięło udział 180 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

>>> Czytaj też: Badanie EBA: PKO BP potwierdza wysoki poziom adekwatności kapitałowej