"Obecnie KWG użytkuje elektrociepłownię na podstawie umowy dzierżawy z VASA. (…) Cenę sprzedaży elektrociepłowni ustalono na kwotę 51.300.000,00 euro (…). Zgodnie z umową cena sprzedaży zostanie zapłacona do dnia 30 grudnia 2013 r. do godz. 12.00, na określony w umowie rachunek bankowy. Ponadto, zgodnie z umową, KWG i VASA zobowiązały się wzajemnie wycofać pozwy przeciwko sobie w sprawach prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Magdeburgu, o rozliczenia związane z wykonywaniem umowy dzierżawy" - czytamy w komunikacie.

W wyniku zawarcia umowy, pod warunkiem terminowego uiszczenia ceny sprzedaży, z dniem 1 stycznia 2014 roku umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu, a własność elektrociepłowni przejdzie na KWG, podkreślono w informacji.

KWG jest spółką zależną od SWS (w 100%), która jest zależna od Sodawerk Holding Staßfurt GmbH (100%, w tym 82,3% bezpośrednio i 17,7% pośrednio). Natomiast SHS jest zależna od Soda Deutschland Ciech GmbH z siedzibą w Staßfurt (100%), która jest spółką zależną Ciechu (w 100%), wobec czego posiada on pośrednio 100% udziałów w KWG.

Grupa Chemiczna Ciech to jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest drugim w Europie (i pierwszym w regionie) producentem sody kalcynowanej, ze zdolnościami produkcyjnymi rzędu 2,23 mln ton rocznie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2005 r.

>>> Czytaj tez: Wyniki finansowe Ciechu: zysk netto wyniósł 6,28 mln zł w III kw. 2013 r.