W elicie osób najlepiej zarabiających są leśnik i górnik. W tym roku pracownik Lasów Państwowych wyprzedził górnika i znalazł się na drugim miejscu zestawienia z zarobkami na poziomie niemal 7 tys. zł.

Najlepiej płacą rafinerie i koksownie. W pierwszych trzech kwartałach tego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tej branży wyniosło aż 7597 zł – podał GUS. – Przemysł rafineryjny i koksowniczy uzyskują bardzo dobre wyniki finansowe – ocenia Karolina Sędzimir, ekonomista PKO BP. Od stycznia do końca września branża ta zarobiła na czysto ponad 914 mln zł. Na drugim miejscu w tym rankingu znajdują się pracownicy zatrudnieni w firmach związanych z przetwarzaniem informacji i komunikacją, czyli w wydawnictwach, mediach i branży telekomunikacyjnej. Ich średnie pensje wynoszą blisko 6,7 tys. zł.

Jeżeli ciekawi cię, jak rosły pensje przez ostatnich 10 lat, zobacz naszą interaktywną mapę wynagrodzeń w polskich województwach.

Do elity finansowej należą tradycyjnie górnicy węgla kamiennego i brunatnego ze średnimi zarobkami w wysokości prawie 6,3 tys. zł. – Pensje w górnictwie nie zależą na ogół od kondycji finansowej kopalń. Kształtuje je siła związków zawodowych – podkreśla Sędzimir.

Niespodzianką są bardzo wysokie wynagrodzenia wypłacane ponad 25 tys. pracowników zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe” (LP). W pierwszych trzech kwartałach tego roku przeciętne zarobki w tej firmie wyniosły 6126 zł. Informacje na ten temat umykają jednak analitykom przy komentarzach związanych z poziomem wynagrodzeń, ponieważ GUS nie podaje ich w bieżących danych. Są one jednak dostępne w LP. Wynika z nich, że średnie wynagrodzenie w Lasach Państwowych w całym ubiegłym roku było wyższe niż w górnictwie i osiągnęło poziom 6987 zł. Wzrosły przy tym aż o 9,3 proc., podczas gdy w całym sektorze przedsiębiorstw podwyżki płac wyniosły średnio zaledwie 3,4 proc. W tym roku sytuacja się zmieni. Według planów przedsiębiorstwa LP w całym 2013 r. przeciętne wynagrodzenie wyniesie w nim 6575 zł. Będzie więc po raz pierwszy od co najmniej 2005 r. niższe niż w roku poprzednim. Spadnie o 412 zł, ponieważ mniejsze będą nagrody, które są uzależnione od sytuacji finansowej LP. Ta sytuacja będzie gorsza niż w roku poprzednim ze względu na spadek przychodów. – Średnia cena drewna sprzedawanego w 2012 r. kształtowała się na poziomie 182,61 zł za metr sześcienny, a w tym roku wyniesie 171 zł – mówi Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

Zobacz także, jak kształtują się zarobki w małych miastach.

Oprócz solidnych uposażeń pracownikom Lasów Państwowych przysługują także różne dodatki – na przykład deputat opałowy wypłacany w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym w wysokości 170 zł. Leśnikom zaś nie przysługuje mundurówka w gotówce. Zamiast tego otrzymują punkty wymienialne na elementy służbowego ubioru. – Mnie na przykład przysługuje jeden mundur na trzy lata i dwie koszule rocznie, ale pracownik Służby Leśnej z wieloletnim stażem może liczyć na mundur, kurtkę i parę butów rocznie – mówi Malinowska. Rzeczniczka wyjaśnia także, że prawo do mieszkania funkcyjnego przysługuje osobom zatrudnionym na stanowisku leśniczego i nadleśniczego, zaś wykup mieszkań pracowniczych, chociaż regulowany ustawą o lasach, nie zdarza się już tak często jak kiedyś. Jeśli jednak jakieś nadleśnictwo zdecydowałoby się zbyć nieruchomość mieszkalną, to wtedy pierwszeństwo zakupu ma aktualny najemca. Wielu leśników patroluje też lasy własnymi samochodami, w zamian za to otrzymują zwrot kosztów paliwa, tzw. rozjazdówkę.

Przeciętne miesięczne zarobki w pięciu najlepiej opłacanych branżach są aż o 2,2 tys. zł wyższe od średniej w sektorze przedsiębiorstw. A najniższe płace występują w branżach związanych z produkcją odzieży, wyrobów skórzanych oraz tekstylnych – wynoszą średnio 2,1–2,6 tys. zł.

Przeczytaj też, dlaczego kobiety pracują za darmo przez 59 dni w roku.