Jak czytamy w gazecie, wartość wszystkich projektów zrealizowanych w strefach, wyniosła w sumie blisko 900 milionów złotych. Do Wigilii będzie ich więcej, bo tarnobrzeska strefa może wkrótce wydać 3 zezwolenia, w tym 1 duże. Być może wartość wszystkich inwestycji rozpoczętych w grudniu w strefach, osiągnie miliard złotych.

Lider, katowicka strefa ekonomiczna, zdobyła już 5 dużych projektów. Jednym z inwestorów w tym regionie jest amerykański producent zaworów do silników. Inny wytwarza szyby samochodowe. Tylko w tych dwóch zakładach zatrudnienie otrzyma 1500 osób.

>>> Czytaj, dlaczego polskie specjalne strefy ekonomiczne należą do najlepszych na świecie