Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14.066,46 mln zł w okresie styczeń-listopad 2013 r. i był o 5,04 proc. niższy w porównaniu z wynikiem sprzed roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 14.063,08 mln zł, co oznacza spadek 5,15 proc. w skali roku.

Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 17.372,28 mln zł, co oznacza spadek o 5,35 proc. rok do roku.

Wynik z odsetek wyniósł 30.750,88 mln zł na koniec listopada, co oznacza spadek o 6,15 proc. w skali roku, zaś wynik z prowizji sięgnął 12.986,58 mln zł tj. spadł o 1 proc. w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej spadł o 6,7 proc. skali roku do 50.589,95 mln zł na koniec listopada.

Koszty działalności banków spadły w tym okresie o 1,6 proc. rok do roku do 25.082,20 mln zł.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 6.653,31 mln zł na koniec listopada, co oznacza spadek o 11,7 proc. w skali roku.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,78 proc. na koniec listopada wobec 14,10 proc. rok wcześniej.

Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,26 proc. na koniec listopada z 12,63 proc. rok wcześniej.

>>> Przeczytaj też artykuł na temat wykluczenia finansowego w Polsce