Spółka przeprowadziła emisję prywatną akcji serii A1 o wartości 0,7 mln zł. Kurs odniesienia wynosi 0,2 zł. Wartość spółki (według kursu odniesienia) wynosi 6,7 mln zł. Wartość instrumentów wprowadzanych (według kursu odniesienia) wynosi 0,9 mln zł.

Autoryzowanym doradcą jest Rubicon Partners Corporate Finance. Animatorem akcji jest Dom Maklerski BZ WBK.

Profil działalności spółki to wykonawstwo oczyszczalni ścieków/prace nad nowymi technologiami w zakresie oczyszczalni ścieków.