"Emitent złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Barlinek S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że decyzja ta stanowi wykonanie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 4 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki.

W odrębnym komunikacie Barlinek podał, że "w związku z dokonaniem w dniu 14 stycznia 2014 r. rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych transakcji nabycia przez Barcocapital Investment Limited (podmiot zależny od pana Michała Sołowowa) akcji emitenta w wyniku przymusowego wykupu akcji spółki Barlinek S.A., udział pana Michała Sołowowa osiągnął 100 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki".

W ub. tygodniu Sołowow, główny akcjonariusz Barlinka, ogłosił przymusowy wykup łącznie 14,37 mln akcji spółki po 1,3 zł za akcję. Akcje objęte procedurą squeeze out stanowiły 5,66% kapitału i głosów. Wykupującym akcje był wehikuł inwestycyjny akcjonariusza - Barcocapital Investment Limited.

Sołowow w ubiegłorocznym wezwaniu oferował 1,3 zł za akcję. Zwiększył wówczas stan posiadania - bezpośrednio i pośrednio - do 94,25% akcji Barlinka w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż walorów spółki. Przed wezwaniem Sołowow i jego spółki posiadali 71,62% akcji.

Reklama

Barlinek S.A. jest największym w Polsce i jednym z największych na świecie dystrybutorem podłóg drewnianych, listew, peletu i brykietu. Spółka prowadzi działalność w ramach grupy kapitałowej Barlinek. Najważniejszym oferowanym produktem jest deska podłogowa ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego i egzotycznego, eksportowana do 55 krajów na 5 kontynentach. Od września 2005 roku akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdzie.