Zostanie jednak przeprowadzona aukcja elektroniczna, która może zmniejszyć wartość ofert.

"Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zbuduje trasę tramwajową (o długości ok. 4500 metrów toru pojedynczego MTP) w ciągu ul. Światowida i ul. Projektowanej, na odcinku od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Mehoffera, wraz podstacją trakcyjną i niezbędną infrastrukturą drogową" - czytamy w komunikacie Tramwajów Warszawskich.

W przetargu oferty złożyli ponadto: ZUE, konsorcjum Trakcja i Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych, Torpol, konsorcjum Balzola Polska i Construcciones y Promociones Balzola oraz konsorcjum Porr Polska i Porr Bau GmbH.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 86,10 mln zł brutto. Wykonawcy złożyli oferty z cenami w przedziale od 74,44 mln zł do 87,08 mln zł brutto. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację tej inwestycji.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót torowych, drogowych, konstrukcyjnych i elektrycznych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

>>> Zobacz, jak wygląda nowa stacja kolejowa Ursus - Niedźwiadek.