„Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zarejestrowanie działalności pod adresem wirtualnego biura, coraz częściej spotykają się z utrudnieniami ze strony organów podatkowych (...), które prowadzą długotrwałe postępowania w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej” – apeluje Biuro RPO w wystąpieniu do MF. Niejednokrotnie postępowania te kończą się wydaniem decyzji o odmowie.

Wirtualne biura, czyli lokale wspólne dla wielu firm, zyskują na popularności. To miejsca, w których można się spotkać z klientem, odebrać korespondencję. Korzystają z nich mikrofirmy, dla których tradycyjne biura byłyby za dużym wydatkiem. I choć takich coworkingowych miejsc jest coraz więcej, to fiskus firmom podającym takie adresy często odmawia wydania numeru NIP. A jak podkreśla rzecznik praw obywatelskich w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w katalogu przesłanek uzasadniających wydanie takiej odmownej decyzji w żadnym razie nie znajduje się wskazanie przez podatnika jako siedziby adresu biura wirtualnego.

>>> Czytaj też: Dla kogo księgowa, dla kogo wirtualne biuro?