Istniały też spore obawy związane z ryzykiem pojawienia się trwalszych tendencji prowadzących do deflacji. Teraz wprawdzie inflacja HICP za styczeń wróciła w okolice 0,7 proc. r/r, to dane makroekonomiczne są już nieco lepsze (warto spojrzeć na silne odbicie indeksów PMI w krajach peryferyjnych, czyli tych, które już doświadczają deflacji). Jednocześnie z ECB napływały wcześniej sygnały sugerujące, że Bank oczywiście ma narzędzia, których może użyć, ale raczej nie będzie starał się działać w bardziej wyważony sposób. To sugerowałoby, albo niewielką obniżkę stóp procentowych z 0,25 proc. do 0,15 proc., albo wręcz wstrzymanie się z taką decyzją i „zasugerowanie” takiej możliwości na kolejnych posiedzeniach – może to mieć miejsce podczas konferencji prasowej Mario Draghiego, która rozpocznie się o godz. 14:30. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ECB nie ma w zwyczaju dosłownego zapowiadania swoich posunięć – tym samym, to co zrobi Bank w marcu będzie zależeć od tego, jak będzie się zapatrywał na inflację i koniunkturę gospodarczą. Stanowczo należy natomiast wykluczyć możliwość zejścia ze stopą depozytową poniżej zera – to bardzo ryzykowny ruch, który mógłby doprowadzić do odpływu kapitałów ze strefy euro.

Decyzję Europejskiego Banku Centralnego poznamy dzisiaj o godz. 13:45, a konferencja prasowa Mario Draghiego rozpocznie się o godz. 14:30. I są to wydarzenia, które przyćmią dzisiaj inne: zamówienia w niemieckim przemyśle za grudzień o godz. 12:00, decyzję Banku Anglii o godz. 13:00, dane nt. wydajności i kosztów pracy, oraz cotygodniowe bezrobocie z USA o godz. 14:30, czy też publikowany o tej samej porze odczyt bilansu handlowego USA za grudzień.
Wykresy koszyka BOSSA USD, czyli zbiorczego agregatu dolara względem głównych walut nadal sugerują, że amerykańska waluta ma szanse na ruch w górę w perspektywie kilkunastu dni. To po części wynik szeregu wystąpień członków FED w ostatnich dniach, którzy jednoznacznie deklarują, że Rezerwa Federalna nie odejdzie od redukcji programu QE3 o 10 mld USD miesięcznie na kolejnych posiedzeniach, tak aby całkowicie go wygasić w 2014 r. To sprawia, że nawet w sytuacji publikacji słabszych danych Departamentu Pracy jutro, osłabienie amerykańskiej waluty z tego tytułu może być przejściowe, bo rynek raczej „kupi” to, że gorsze odczyty to krótki epizod spowodowany srogą zimą w USA.

Stąd też potencjalny ruch w górę na EUR/USD (gdyby ECB jednak nie obniżył dzisiaj stóp procentowych) może być krótkotrwały. Opisywana w ostatnich dniach linia spadkowa trendu szybko się obniża i dzisiaj jest już w okolicach 1,3580, co idealnie wpisuje się też w poziome opory – rozlokowane odpowiednio przy 1,3565 i 1,3580. Jeżeli po południu pojawią się spadki i naruszymy rejon 1,3500-1,3510, to można będzie spodziewać się testowania minimum z ostatnich dni na 1,3476 i jego złamania w zależności od tego, co usłyszymy na konferencji prasowej Draghiego po godz. 14:30. Wtedy celem stałby się rejon 1,3400-1,3436.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.