Rekomendację sporządzono przy cenie 106,8 zł za akcję. We wtorek po godz. 11-ej kurs akcji spółki na GPW wynosił 103,90 zł po spadku o 0,10% wobec ostatniego zamknięcia.

Erste prognozuje, że zysk netto spółki spadnie w 2014 r. do 2.387,6 mln zł przy przychodach 21.372,2 mln zł.