Immofinanz podała dziś, że Buwog zamierza nabyć portfel nieruchomości mieszkaniowych obejmujący łącznie 18 tys. lokali i 1,09 mln m2 powierzchni najmu w Północnych Niemczech. Cena nabycia została ustalona na ok. 892 mln euro. Transakcja ta zwiększy portfel Buwog do ok. 54 tys. lokali i pozwoli jej osiągnąć strategiczny cel, by zorganizować portfel istniejących inwestycji po równo pomiędzy kluczowe rynki austriacki (51% lokali mieszkaniowych) i niemiecki (49%).

"Stąd też zarząd oraz rada nadzorcza Immofinanz AG przyjęły propozycję, którą przedstawią akcjonariuszom na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, aby przeprowadzić spin-off spółki Buwog, a następnie wprowadzić ją na giełdę" - czytamy w komunikacie.

W związku z wyodrębnieniem Buwog w "firmę odpryskową" (spin-off), akcjonariusze Immofinanz mają otrzymać 1 akcję Buwog na każde posiadane 20 akcji Immofinanz. Dzięki temu 51% akcji Buwog będzie mogło znaleźć się w wolnym obrocie, tłumaczy spółka.

"Niniejsza propozycja dla akcjonariuszy obejmuje wprowadzenie akcji Buwog do obrotu na giełdach we Frankfurcie (rynek główny), Wiedniu i Warszawie (w obu przypadkach: rynek regulowany). Po przeprowadzeniu spin-off Immofinanz będzie inwestorem finansowym posiadającym 49% akcji Buwog AG, który to udział planuje zmniejszyć w średnim okresie" - czytamy dalej.

Immofinanz podkreśla, ze plany te zależą od zgody NWZ 14 marca br., udzielonej większością 3/4 głosów.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 7 maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.