Środki na realizację programu rozwoju chcemy pozyskać w tym roku w drodze oferty publicznej akcji; wraz z ofertą chce przenieść się na rynek główny GPW z NewConnect, poinformował prezes Andrzej Jurczak.

"W kolejnych latach Grodno planuje zwiększać sieć sprzedaży i rozwijać asortyment produktów w segmentach o wysokich marżach. Środki finansowe potrzebne na realizację programu rozwoju chcemy pozyskać w drodze oferty publicznej akcji na GPW w Warszawie" - powiedział Jurczak, cytowany w komunikacie.

Na 12 marca br. spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym podda pod głosowanie projekt emisji do 3,5 mln akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oferowanych w trybie oferty publicznej, oraz wniosek o wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, podała spółka w projektach uchwał. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 12,3 mln akcji serii A i B.

Grodno dysponuje ogólnopolską siecią sprzedaży artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, składającą się z 36 punktów, hurtowni rozmieszczonych w kluczowym miastach Polski.

"W ciągu ostatnich 3 lat, od debiutu na rynku NewConnect, spółka zwiększyła skalę działalności rozbudowując sieć sprzedaży o 14 nowych punktów, co przełożyło się na 17-proc. wzrost przychodów na koniec III kw. br. Lepsze od oczekiwanych wyniki finansowe 2013/2014 potwierdziły słuszność planów strategicznych zarządu odnośnie dalszych kierunków rozwoju spółki'" - powiedział także prezes.

W III kwartale roku obrotowego 2013/2014 spółka wypracowała rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży na poziomie 62,6 mln zł (wzrost o 17% r/r). Narastająco po trzech kwartałach przychody spółki wzrosły o 8 proc. r/r do poziomu mln zł, co stanowi 78 proc. realizacji podwyższonej rocznej prognozy. "Wzrost przychodów jest pochodną intensyfikacji sprzedaży w segmentach, takich jak obiekty wielkopowierzchniowe, dystrybucja i przemysł" - podało także Grodno.

Wynik netto za III kwartał 2013/2014 zamknął się kwotą 2,3 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej. Narastająco zysk netto wyniósł 3,2 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach spółka zrealizowała pierwotną prognozę roczną zysku netto w 158%, zaś w ramach podwyższonej prognozy spółka osiągnęła 79% rocznej prognozy zysku netto. Do przerobienia w IV kwartale zgodnie z prognozą pozostaje 44,85 mln sprzedaży, co powinno przynieść 2,37 mln zł EBITDA" - czytamy dalej.

Spółka prognozuje przychody roczne w okresie 2013/2014 w wysokości 205 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r, EBITDA w wysokości 9,9 mln zł (wzrost o 56% r/r) oraz zysk netto w wysokości 4 mln zł.