Poprawę koniunktury sygnalizuje 18% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 15 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 15 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Poprawiają się, mimo to nadal niekorzystne, oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - czytamy w komunikacie.

Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w styczniu. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiej poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać, podano również.

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 20 - wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), wyrobów farmaceutycznych (plus 19 - spadek o 4 pkt proc.), urządzeń elektrycznych (plus 19 - wzrost o 6 pkt proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 19 - spadek o 2 pkt proc.), pozostałego sprzętu transportowego (plus 19 - podobnie jak przed miesiącem).

Negatywnie koniunkturę oceniają producenci odzieży (minus 13 - spadek o 2 pkt proc.), wyrobów tekstylnych (minus 2 – spadek o 3 pkt proc.), poinformował również GUS.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 2 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w lutym na poziomie minus 18, czyli poprawił się o 2 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. Poprawę koniunktury sygnalizuje 12 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 30 proc. (przed miesiącem odpowiednio 10 proc. i 30 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest nieco mniej pesymistycznie niż w styczniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie diagnozy są negatywne, gorsze od zgłaszanych w styczniu" - czytamy w komunikacie. Przedsiębiorcy przewidują zbliżony do oczekiwanego przed miesiącem spadek cen robót budowlano-montażowych, podano także. Przedsiębiorcy zgłaszają w lutym wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 66 proc. (wobec 60 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), poinformował również Urząd.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł o 3 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w lutym br. na poziomie -3 pkt, czyli poprawił się o 3 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 15% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 18 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest mniej pesymistycznie niż w styczniu i w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem, przy bardziej niekorzystnych niż w styczniu diagnozach w tym zakresie. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w styczniu" - czytamy w komunikacie.

W podziale na branże tylko przedstawiciele branży włókno, odzież, obuwie oceniają koniunkturę nieznacznie pozytywnie (plus 2 - wzrost o 1 pkt proc.). Jednostki z pozostałych prezentowanych branż zgłaszają mniej pesymistyczne niż przed miesiącem oceny w tym zakresie: artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 12 - wzrost o 4 pkt proc.), żywność (minus 10 - wzrost o 1 pkt proc.) oraz pojazdy samochodowe (minus 1 - wzrost o 4 pkt proc.).

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lutym na poziomie plus 5 (wzrost o 2 pkt m/m). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 13 proc. (przed miesiącem odpowiednio: 17 proc. i 14 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W lutym ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest bardziej optymistycznie niż w styczniu i w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Prognozy sprzedaży są pozytywne, wobec niekorzystnych przewidywań sprzed miesiąca. Sytuacja finansowa w najbliższych trzech miesiącach może nie ulec zmianie. Diagnozy zarówno sprzedaży, jak i sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż w styczniu. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie nieco wolniejszym niż oczekiwano miesiąc wcześniej" - napisał też GUS.

>>> Czytaj też: Co indeksy giełdowe mówią o polskiej gospodarce?

Najlepszą koniunkturę w usługach odnotowała sekcja finanse i ubezpieczenia

W lutym w większości badanych sekcji usługowych przedsiębiorcy oceniają koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistycznie, nieco lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają podmioty z sekcji edukacja, choć ich opinie są lepsze niż przed miesiącem i zbliżone do formułowanych w lutym ubiegłego roku., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie 0 (przed miesiącem minus 2). Poprawę i pogorszenie koniunktury odnotowuje po 15 proc. badanych firm (w styczniu odpowiednio: 15 proc. i 17 proc.).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 3 (przed miesiącem minus 9). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 17 proc. (w poprzednim miesiącu odpowiednio 11 proc. i 20 proc.).

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 13 (przed miesiącem plus 11). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w styczniu odpowiednio: 19 proc. i 8 proc.).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23 (przed miesiącem plus 21). Poprawę koniunktury odnotowuje 29% badanych firm, a jej pogorszenie 6 proc. (w styczniu odpowiednio 26 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.