Zysk operacyjny wyniósł 333,31 mln zł wobec 182,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4.749,46 mln zł w 2013 r. wobec 6.077,66 mln zł rok wcześniej.

W raporcie nie podano danych finansowych za sam IV kw. ub.r. Natomiast w okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 110,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 76,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3.455,22 mln zł w porównaniu z 4.580,43 mln zł rok wcześniej.

W 2013 roku Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość zapasów w segmencie deweloperskim na kwotę 61 811 tys. zł. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 1 562 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1 188 mln zł.

W roku 2013 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 742 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 495 lokali. Przychody segmentu w 2013 roku wyniosły 225 mln zł, a strata netto 23,38 mln zł.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości, Budimex Danwood oraz Mostostal Kraków.