Paszkowicz zapowiedział szybkie rozpoczęcie prac nowej platformy. - Bezpośrednio po otrzymaniu zgody na dopuszczenie do ruchu, wydawanej przez Wyższy Urząd Górniczy, LotosPetrobaltic rozpocznie prace na Bałtyku - powiedział Paszkowicz. - Będą to wiercenia na koncesji Gotlandia, a zamierzamy je rozpocząć jeszcze w marcu - dodał.
Zdaniem Paszkiewicza, jest to element strategii Grupy Lotos związany ze wzrostem wydobycia węglowodorów z własnych źródeł i badania potencjału Bałtyku.

Platforma kupiona od firmy Transocean Offshore Gulf of Guinea Ltd. jest samopodnośną platformą typu „jack-up", może prowadzić wiercenia na wodach do głębokości 105 m. Według Lotosa, istnieje możliwość przedłużenia nóg platformy, co pozwoli jej na pracę na wodach o głębokościach do 120 metrów.

Plan prac nowej platformy obejmuje wiercenie kilkunastu otworów oraz rekonstrukcję otworów już istniejących. Jeśli wiercenia poszukiwawcze potwierdzą występowanie kolejnych złóż, ich zagospodarowanie będzie wymagać następnych wierceń – otworów eksploatacyjnych i zatłaczających – oraz budowy centrów produkcyjnych. Realizacja tych zadań będzie wymagała zakupu kolejnych platform w przyszłości.

Dodatkowo w połowie tego roku Lotos Petrobaltic rozpocznie przebudowę posiadanej platformy wiertniczej "Petrobaltic" na platformę eksploatacyjną. Po zakończeniu inwestycji platforma "Petrobaltic" stanie się centrum produkcyjnym na złożu B8, a całość prac wiertniczych przejmie platforma "Lotos Petrobaltic", podano również.

Uruchomienie komercyjnej produkcji ze złoża B8 planowane jest na koniec 2015 r. Jego potencjał wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Lotos Petrobaltic zakłada pozyskiwanie z tego złoża ok. 220 tys. ton ropy rocznie.

Porozumienie o finansowaniu inwestycji

Spółka przypomina, że Lotos Petrobaltic i Polskie Inwestycje Rozwojowe zawarły porozumienie dotyczące finansowania projektu inwestycyjnego związanego właśnie z zagospodarowaniem złoża B8. Inwestycja ma być realizowana poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia. Po podpisaniu finalnych umów projekt będzie współfinansowany przez podmioty zewnętrzne, w tym m.in. PIR oraz banki komercyjne. 

Grupa Lotos jest koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2012 r. grupa odnotowała 33 mld zł przychodów.