Dominacji trendu spadkowego spodziewa się 22,7 proc. inwestorów, którzy wzięli udział w ankiecie. Poprzednio było to 19,9 proc. ankietowanych. W badaniu bierze udział ponad 350 inwestorów.

W komentarzu do wyników badania SII podało, że w ostatnim tygodniu nastroje wśród polskich inwestorów uległy polaryzacji. Do blisko 60 proc. wzrósł poziom byków, ale niedźwiedzie zanotowały jeszcze większy wzrost – o 3,6 pkt. proc. Zwiększa się liczba inwestorów, którzy grają przeciwnie, co każdorazowo oznacza bliskość ważnych rozstrzygnięć na rynku. Potwierdza to wzrost liczby kontaktów terminowych na polskie indeksy.

"Pomimo wzrostów optymistów na rynku, INI zanotował spadek o 1,8 pkt. proc. co jest wynikiem wzrostu poziomu niedźwiedzio nastawionych inwestorów. Delikatny spadek wartości wskaźnika ma miejsce tuż poniżej ważnej strefy oznaczającej wykupienie. Do tej pory, jeżeli INI docierał tak wysoko to wzrosty były kontynuowane, a zmiana trendu następowała po zdecydowanym przekroczeniu poziomu 40 pkt. proc.Taki scenariusz wydaje się również najbardziej prawdopodobny w obecnej sytuacji co zapowiada kontynuację wzrostów na warszawskiej giełdzie. Może to być jednak ostatni „oddech" trwającej od 2011 roku hossy" - czytamy w komentarzu.