Rosja, Białoruś i Kazachstan już w maju podpiszą umowę o utworzeniu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Decyzję taką podjęli podczas spotkania w Moskwie prezydenci tych trzech krajów: Władimir Putin, Aleksander Łukaszenka i Nursułtan Nazarbajew.

Nowa Unia zakłada swobodny przepływ: osób, towarów, kapitału i usług.

Do założycielskiej trójki wkrótce ma dołączyć Armenia, a Kirgistan otrzyma „mapę drogową”.

W trakcie spotkania trzech prezydentów padło również stwierdzenie, że kluczowym partnerem, na początek dla Unii Celnej, a w przyszłości dla Unii Gospodarczej, jest Ukraina.

Reklama

Władimir Putin zaproponował opracowanie wspólnego planu "pomocy" Ukrainie, a jednocześnie strategii ochrony przedsiębiorstw: Rosji, Białorusi i Kazachstanu przed skutkami ukraińskiego kryzysu.

>>> Rosja zbroi się do gospodarczej wojny z Zachodem. Chce konfiskować majątki firm