"Zamierzamy utrzymać wysokie wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Za 2013 r. zarząd rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję (w sumie ponad 414 mln zł) z 499 mln zł zysku. Za 2014 r. planujemy wypłatę powyżej 500 mln zł dywidendy" - powiedział Bieliński podczas czatu z inwestorami na portalu Stockwatch.pl.

Wyjaśnił, że wyższy poziom zysku netto w 2013 r. uzasadnia wypłatę dywidendy na poziome 1 zł za akcję, czyli w sumie trochę ponad 414 mln zł. "Zakładamy, że WZA i wypłata dywidendy nastąpi w drugim kwartale 2014 r." - dodał.

Spółka podała wczoraj, że jej zarząd i rada nadzorcza podjęły uchwały w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 414,07 mln zł z zysku za 2013 r. (tj. 82,97% zysku) na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 496,88 mln zł, co dało 0,10 zł na jedną akcję (przy użyciu do kalkulacji liczby akcji po ich scaleniu, dokonanym we wrześniu 2013 roku, dywidenda na jedną akcję wyniosłaby 1,20 zł). Z jednostkowego zysku za 2011 r., wynoszącego 754,7 mln zł, na dywidendę przeznaczono 645,9 mln zł.

W grudniowym prospekcie emisyjnym Energa napisała, że chce przeznaczyć na dywidendę 92 proc. jednostkowego zysku netto za lata 2013 i 2014, przy czym wartość środków przeznaczonych na wypłatę na rzecz akcjonariuszy nie powinna w tych latach przekroczyć odpowiednio: 400 mln zł i 500 mln zł.

Obecnie Skarb Państwa posiada nadal 51,52% akcji spółki, uprawniających do 64,09 proc. z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 15%, wg stanu za trzy kwartały 2013 r.